Vinica i Martinščak

Martinščak i Vinica

Vinica je niska šumovita gorska kosa sa svih strana okružena pitomim brežuljkastim pejzažom. Vršna točka je malena čistina sa svih strana okružena šumom tako da ne pruža vidik. Budući da su padine Vinice strme, ona unatoč neznatnoj visini ima planinsko obilježje, čemu pridonosi i osamljen položaj. 

Martinščak je osamljen, stožast brijeg povrh rijeke Korane, jugozapadno od Karlovca. Vrh je lijepa livada s kapelom sv. Martina, sagrađenom 1936. godine na mjestu starije crkve, a na rubu livade je odašiljač. Brijeg je ime dobio po kapeli na svojemu vrhu, a zanimljivo je da se nekada nazivao Gorica, a po njemu je cijeli kraj oko današnjeg Karlovca nazivan Goričkom županijom. Na Martinščaku se u davnini nalazilo naselje u kojem je, prema nekim povjesničarima, 1102. potpisan ugovor Pacta Conventa kojim su Hrvati izgubili samostalnost. Zanimljivo je da je arheološkim istraživanjima nađena kamena ploča na kojoj je uklesana ta godina. Kapela sv. Martina prvi se put spominje u Zborniku arhiđakona Ivana Goričkog iz 1334. godine.

Vinica (321 m) i Martinščak (346 m)

subota, 24. veljače 2024. godine

PRIJEVOZ

Autobus

POLAZAK I POVRATAK

Polazak u 5:00 sati s parkirališta kod hotela “Podravina” u Koprivnici. Povratak u večernjim satima.

PLAN TURE

Vožnja autobusom do mjesta Duga Resa,odakle započinjemo hodanje planinarskom stazom koja vodi do planinarske kuće “Mladen Polović”, gdje imamo kratku pauzu, zatim uspon do vrha Vinica koji je udaljen 5 minuta od planinarske kuće. Slijedi uspon na Martinščak, te silazak u mjesto Belajske poljice i povratak u Koprivnicu.

PREDVIĐENO TRAJANJE HODA

Uspon traje cca 3:00 h, pauze po potrebi grupe, duži boravak na vrhu i kod planinarske kuće,silazak cca 1h uz pauzu.

ZAHTJEVNOST IZLETA / TEŽINA STAZE

Kondicijska K1 – lagano, tehnički T-1 – nezahtjevno

HPO

KT 7.2. Vinica

KT 7.3. Martinščak

POTREBNA PLANINARSKA OPREMA

osnovna planinarska oprema, štapovi za hodanje, zaštita od sunca, kiše i hladnoće, slojevita odjeća, dovoljno vode i hrane prema osobnim potrebama

OBAVEZNI DOKUMENTI

planinarska iskaznica, osobna i zdravstvena iskaznica

PREHRANA

Iz ruksaka

CIJENA PRIJEVOZA

15 eura, obavezna uplata kod prijave

VODIČ

Bojana Balog 099 2222 900

PRIJAVE

Četvrtkom na sastanku od 18 sati u Šenoinoj 1 (podrum), Koprivnica

NAPOMENA

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da ima plaćenu članarinu za tekuću godinu, da prihvaća ovaj program, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu te u slučaju nepredviđenih okolnosti.