Članstvo

Postanite naš član

Članstvo u savezima


 

U 2016. godini imali smo ukupno 333 redovna člana i to:

  • 141 seniora
  • 55 umirovljenika
  • 137 mladeži

Članovi HPD-a „BILO“ mogu biti samo fizičke osobe i to kao redovni, podupirajući i počasni.

Redovni članovi su odrasli građani, mladež i pomladak koji redovito plaćaju članarinu i aktivno sudjeluju u radu i akcijama koje organizira HPD „BILO“.

Podupirajući članovi su odrasli građani koji materijalno pomažu HPD „BILO“.

Počasne članove imenuje Skupština HPD-a „BILO“ za osobite zasluge za razvoj i dobrobit udruge. Oni se imenuju doživotno ili na određeno vrijeme, te upisuju u knjigu počasnih članova.

Zbog svojih izuzetnih zasluga za razvoj „Bila“ i planinarstva Koprivnice i okolice u cjelini, dr. Milivoj Kovačić je od 1998. godine doživotni počasni predsjednik društva. Dr. Kovačić je liječnik, specijalist opće medicine u mirovini i publicist. Od najranije mladosti bavi se planinarstvom, te je dugogodišnji član „Bila“, a bio je njegov predsjednik u razdoblju od 1975. do 1998. godine.

Članstvo u HPD „BILO“ je dobrovoljno i počinje upisom u udrugu.

Članom HPD-a „BILO“ može postati svaki građanin koji potpisom pristupnice aktivno prihvati odredbe Statuta udruge i Statuta HPS-a, a voljan je pridržavati se svih odluka, pravila i smjernica koje donose tijela udruge te poštivati planinarsku etiku.

Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom s plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Članovi HPD-a ”BILO” imaju slijedeća prava:
– sudjelovanja u svim oblicima društvene aktivnosti,
– sudjelovanja u davanju prijedloga i donošenju odluka,
– izbora u tijela udruge,
– korištenja povlastica od redovne cijene noćenja u planinarskim objektima sukladno sporazumu HPS-a, kao i ostalih povlastica vezanih uz članstvo u planinarskoj organizaciji,
– posebne povlastice Hrvatskih željeznica za prijevoz grupa i organiziranih skupina planinara željeznicom,
– kupnje s popustom (uglavnom od 10%) u nekim trgovinama s planinarskom obućom, odjećom i opremom (npr. Alpina, Iglo sport, Vrhunac…) uz predočenje planinarske iskaznice s kupljenom markicom za tekuću godinu,

– osiguranja za slučaj nesreće na planinarskim izletima sukladno ugovorenoj polici HPS-a.

Obveze članova su:
– pridržavanje odredbi Statuta HPD-a „BILO“ i ostalih odluka, pravila i smjernica koje donose tijela udruge,
– redovito plaćanje članarine za tekuću godinu,
– pridržavanje normi planinarske etike i čuvanje ugleda planinarske organizacije,
– aktivno bavljenje planinarstvom, prema vlastitim mogućnostima,
– dolazak na sastanke udruge, prema vlastitim mogućnostima,
– odaziv akcijama koje provodi udruga, prema vlastitim mogućnostima,
– usavršavanje u znanjima potrebnim svakom planinaru,
– ukoliko je član nekog od tijela udruge, redovit dolazak na sastanak tijela i aktivno sudjelovanje u njegovom radu,
– odaziv na poziv udruge ili koje druge državne institucije u pružanju pomoći ili spašavanju pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja.