Sekcija za izlete

Zadaci sekcije za izlete

 • priprema godišnji plan izleta i pohoda,
 • organizira i provodi pojedine izlete prema godišnjem planu,
 • organizira i dodatne izlete ako za njih postoji interes, a nisu u koliziji sa godišnjim planom,
 • informira članstvo o godišnjem planu izleta te o programima pojedinačnih izleta,
 • osigurava sredstva i opremu potrebnu za realizaciju izleta iz godišnjeg plana i vodi brigu o podmirenju troškova izleta,
 • vodi brigu o dovoljnom broju vodiča u HPD-u „BILO“,
 • vodi brigu o dovoljnom broju vodiča po pojedinom izletu,
 • vodi brigu i predlaže nabavu dodatne opreme za kvalitetnu i sigurnu realizaciju izleta,
 • organizira i provodi dodatne akcije u suradnji sa drugim planinarskim društvima ili udrugama u svrhu promocije planinarenja, zaštite prirode i sl., a koje nisu u suprotnosti sa Statutom društva,
 • za zahtjevnije izlete ili nepoznate krajeve, po potrebi, angažira vanjske profesionalne vodiče izleta ili agencije,
 • po potrebi predlaže izmjene i dopune Pravilnika sekcije za izlete.

Članovi sekcije za izlete

 • Renato Rac, voditelj sekcije
 • Ivan Burić (vodič A i D standarda)
 • Ivana Kolar (vodič A standarda)
 • Ivica Kušek (vodič A standarda)
 • Karolina Španiček (vodič A i D standarda)
 • Miroslav Aleksa
 • Miroslav Kanisek (vodič A standarda)
 • Tatjana Jurić (vodič A standarda)
 • Boris Majerus (vodič A standarda)
 • Margareta Gmajnić (vodič A i D standarda)
 • Mladen Pandurić (vodič A, B i D standarda)
 • Bojana Balog
 • Roman Horvatić
 • Ranko Gregurek

Vodič izleta

Vodič je planinar koji je osposobljen za samostalno vođenje planinara na terenima i uvjetima obuhvaćenim standardom osposobljenosti prema usvojenim standardima Vodičke službe HPS-a.

Vodič je osoba koja priprema i vodi izlet za koji je zadužena godišnjim planom izleta na slijedeći način:

– najmanje 30 dana prije izleta Sekciji za izlete predlaže program izleta,

– predlaže cijenu izleta,

– po odobrenju programa, o istome informira članove Društva u pisanom obliku (letkom na oglasnoj ploči Društva, u prostoriji Društva, na internetskoj stranici Društva),

– uz pomoć pročelnika Sekcije za izlete organizira sve potrebno za realizaciju izleta (organizacija i rezervacija prijevoza, noćenja, prehrane, ulaznica i sl.),

– vodi listu prijavljenih za izlet te, u slučaju da smatra da određeni planinar nije u kondiciji za program koji vodi, može donijeti odluku da istog ne stavi na listu,

– od prijavljenih skuplja novac za troškove izleta:

–  kod višednevnih izleta akontacija od minimalno 100 kn odnosno najviše 50% cijene izleta plaća se vodiču kod prijave za izlet, a ostatak najkasnije 10 dana prije odlaska na izlet,

–  visinu akontacije predlaže vodič izleta uz odobrenje Sekcije za izlete,

–  kod jednodnevnih izleta ne uzima se akontacija kod prijave za izlet, a troškovi izleta uplačuju se najkasnije 10 dana prije odlaska na izlet,

–  uplaćeni novac za izlet se ne vraća, a eventualno vraćanje je moguće samo u slučaju smrtnog slučaja, bolesti ili drugog opravdanog razloga uz predočenje dokumentacije,

–  vraćanje novca odobrava se na sastanku Sekcije za izlete na prijedlog vodiča izleta,

–  prenošenje uplata na druge osobe je moguće uz suglasnost vodiča,

–  vodič ima pravo odbiti povesti na izlet planinara koji je došao neadekvatno pripremljen, u alkoholiziranom stanju ili s neadekvatnom opremom,

– prijevozniku i vozačima daje uputstva o trasi puta, vezanim troškovima te mjestu zaustavljanja za odmor,

–  zastupa skupinu planinara koju vodi prema trećim osobama,

– stručno i odgovorno brine o skupini planinara koju vodi od trenutka polaska na izlet, tijekom samog izleta sve do povratka,

– podmiruje sve troškove nastale realizacijom izleta (vozačima, u objektu gdje se noći, troškove ulaznica i sl.):

–  u slučaju da je za izlet potrebna participacija u troškovima sredstvima Društva, od blagajnice preuzima sredstva,

–  sve račune nastale realizacijom izleta kao i sva preostala novčana sredstva od prikupljene cijene izleta zajedno sa Izvješćem o financijskom aspektu izleta predaje u blagajnu društva,

– na početku puta upoznaje sudionike izleta sa programom te zadužuje pomoćne vodiče i/ili iskusne planinare koji će mu pomoći u vođenju pohoda,

– po završetku izleta u autobusu, a ako je izlet autima onda prije ulaska u aute daje kratki rezime izleta, pohvaljuje što je bilo dobro, a ako je bilo propusta, analizira ih zajedno sa ostalim sudionicima izleta da se ne ponove,

– po završenom izletu na prvom narednom sastanku Sekcije za izlete iznosi Izvješće o izletu usmeno i u pisanoj formi prema usvojenom obrascu zajedno s Izvješćem o financijskom aspektu izleta te ga predaje pročelniku Sekcije za izlete.