Markacisti

Markacisti HPD “Bilo” Koprivnica su:

Markacisti
Markacisti

Miroslav Aleksa

Ivica Kušek Hans

Josip Bukvić

 

Zadaci

 • Obilježava planinarske putove do vrhova planina
 • Obilježava putove i do lijepih mjesta
 • Sve to radi da planinari ne zalutaju
 • Kada obilježava putove radi to za sve planinare (a ne samo za domaće, koji ionako poznaju svoj kraj)
 • Markacist teško i naporno radi jer
  • jednom obilježeni put obaveza je stalnog održavanja
  • na neodržavanom putu oznake propadaju, a planinari lutaju, ljute se i plaču, a ponekad ih mora tražiti GSS.

Organizacija

 • O organiziranosti markacista sve piše u Pravilniku Komisije za planinarske putove HPS
 • Markacisti se u planinarskim društvima udružuju u komisije, sekcije ili grupe
 • Markaciste predvodi povjerenik
 • Povjerenik mora imati završen tečaj za markaciste a dobro bi bilo da je markacist voditelj.

Povjerenik

 • Vodi popis putova koje njegovo planinarsko društvo održava
 • Organizira akcije uređivanja markiranih puteva svake godine
 • Ispunjava karton markiranog puta nakon svake obnove
 • Vodi popis markacista i njihovih aktivnosti
 • Podnosi godišnje izvješće o radu Komisije svom planinarskom društvu, županijskom savezu i Komisiji za planinarske putove HPSa

Školovanje

 • Školovati se treba da bi doznali kako dobro markirati.
 • A to znači naučiti da:
  • sve putove treba markirati na isti način,
  • sve oznake trebaju biti lijepe i uredne,
  • sve oznake iste vrste trebaju biti jednake veličine,
  • na početku puta treba napisati kamo put vodi na putokazu i na drvetu ili kamenu (u slučaju da putokaz nestane),
  • na cilju treba napisati kamo je planinar stigao na ploči, kamenu ili stablu,
  • naglo skretanje markiranog puta treba naglasiti strelicom,
  • prije raskrižja planinarskih putova stavite znak χ (upozorenje da dolazimo na raskrižje markiranih
   Markacisti
   Markacisti

   putova),

  • na raskrižju treba staviti putokaze, a na stablu ili kamenu još napisati kamo koji put vodi (ako putokaz, ne daj bože, nestane),
 • treba proći tečaj koji traje dva dana i položiti ispite. Jedan (mali) pismeni prvog dana i praktični, na terenu, drugog dana.
  • Već ste završili prvi dio školovanja pa ćete dobiti Diplomu o završenom tečaju i Iskaznicu markacist i stekli naziv MARKACIST
 • Ako ste tokom dvije godine završili planinarsku školu i bili jako vrijedni pa sudjelovali u deset (jednodnevnih) akcija markiranja računajući i one od prije završenog tečaja, naučili ste puno o markiranju i došli do kraja školovanja. Svakako trebate završiti i planinarsku školu.

Na samom kraju školovanja dobit ćete značku Markacist i naziv MARKACIST VODITELJ.