Aktivnosti

Ključne aktivnosti HPD “BILO” su:
– organiziranje i provođenje planinarskih pohoda, izleta i druženja,
– održavanje Koprivničkog planinarskog puta i planinarskih kuća “Rudi Jurić” i “Anin vrh”,
– organizacija planinarske Kestenijade,
– suradnja s drugim planinarskim udrugama i ostalim institucijama i udrugama na području grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i šire

HPD “BILO“ svoju svrhu, ciljeve i djelatnosti ostvaruje tako da:
– okuplja građane i osposobljava ih za planinarenje te time omogućuje upoznavanje ljepota prirode, naroda i njegove povijesti, a posebno planinske prirode,
– provodi, potiče i razvija tjelesne aktivnosti članova i građana u prirodi i na planinama radi rekreacije i unapređivanja njihovog zdravlja,
– organizira članstvo u kretanju i boravku u prirodi i planinama, samostalno ili preko drugih planinarskih udruga, kroz izlete, pohode, ture, susrete, logorovanja, ekspedicije i druge planinarske društvene akcije i događanja,
– njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje te potiče razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,
– organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, obilaznica i ostalih planinarskih objekata,
– promiče planinarstvo kod mladeži i članova, popularizira prirodne ljepote, planinarsku djelatnost i vrijednosti u široj društvenoj zajednici kroz odgojno-obrazovne i kulturne aktivnosti kao što su planinarske prezentacije, predavanja i izložbe te kroz objavljivanje vijesti, članka i reportaža, izdavačku djelatnost i ostale načine obavještavanja putem javnih medija,
– razvija razne stručne djelatnosti: visokogorsko planinarenje, alpinizam, orijentaciju, vodičku službu, planinarsko skijanje i planinarsku fotografiju,
– organizira stručno osposobljavanje članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,
– omogućuje svojim članovima nabavu stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča,
– surađuje sa lokalnom društvenom zajednicom, institucijama i drugim udrugama na razvitku planinarstva i njegovom društvenom priznanju i vrednovanju,
– pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama,
– pobuđuje i razvija smisao članova i građana za proučavanje i upoznavanje flore i faune planina te sveobuhvatno doživljavanje prirode,
– organizira osposobljavanje članstva za pojačane napore pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,
– jača materijalne osnove i imovinu planinarske udruge,
– obavlja i druge poslove potrebne za razvitak planinarske udruge.