Radna akcija na pl. kući “Anin vrh”

Da ne pomislite da samo radimo…

Foto: Dunja Lukavečki