Pjesma koprivničkih planinara

Stihovi: Milan Krmpotić

Glazba: Davorin Premec

Notni zapis je u prilogu.

– – o – – o – – o – – o – – o – –

 

Bilogore pesmo čut je

planinarov to je zov

Hote k nami si v prirodo

sim do dragi nam bregov.

 

Čez podolja, klanjce, šume

vusput srel boš kojo klet

se do vrha Bilogore

otkod videl cel boš svet.

 

Vu lepoti, vu tišini

tam gde šepće šumski zvir

našel bodeš zdravje, srečo

našel bodeš ti svoj mir.

 

Bilogore pesmo čut je

planinarov to je zov

fletno, fletno, vu prirodo

sim do dragi nam bregov.

– – o – – o – – o – – o – – o – –

Milan Krmpotić – Mikan (1913.-1990.)

Rođen je 2. prosinca 1913. u Okučanima, kamo su mu se roditelji doselili iz Like, a umro je u Koprivnici 31. siječnja 1990. U Koprivnicu je došao kao dijete. Poslije završene gimnazije i položene mature započeo je studij medicine u Zagrebu, ali ga je, na žalost, zbog bolesti morao prekinuti. Poslije se zaposlio u epidemiološkom odjelu Doma zdravlja, odnosno Medicinskom centru u Koprivnici, gdje je radio do umirovljenja.

Planinarstvom se započeo baviti kao gimnazijalac, često je posjećivao obližnje brežuljke Bilogore i obronke Kalnika, a obišao je i mnoge planine Hrvatskog zagorja i Gorskog kotara. Poslije, zbog bolesti, nije više aktivno planinario, ali je od 1950. stalno „Bila“, čiji je rad i djelovanje uvijek pratio. Surađivao je u BP-u i pomagao njegovo izlaženje.

Kao podravsko-kajkavski pjesnik napisao je stihove pod naslovom „Himna koprivničkih planinara“ ,koja je najprije objavljena pod tim naslovom 1980. u BP-u, a poslije je naslov promijenjen u „Pjesma koprivničkih planinara“. Ova je pjesma uglazbljena 1982. i prvi put ju je javno izveo pjevački zbor mladih planinara učenika osnovne škole iz Hlebina i Drnja u svibnju iste godine. Uglazbljena pjesma objavljena je u „Našim planinama“ (broj 2-4, 1988), a u BP-u mu je objavljena još jedna pjesma, „Vu parmiču“ (broj 21, 1986).

Pjesme je objavljivao u raznim časopisima i publikacijama, a izdano mu je i nekoliko zbiraka pjesama: „Lubleni moj kraj“ (1967.), koja je u godinu dana doživjela dva izdanja, i „Najlepše reči“ (1969.). Ove je zbirke izdao odbor Matice hrvatske u Koprivnici. U vlastitoj nakladi izdao je zbirke „Živlenje i senje“ (1975.) i zadnju zbirku „Ti najlepši moj si cvet“ (1985.) koju je posvetio preminuloj supruzi.

Mnoge su mu pjesme uglazbili poznati kompozitori, a izvođene su i na festivalima kajkavske popevke i drugim priredbama te snimljene na gramofonskim pločama.

(Dr. Milivoj Kovačić u „Bilogorskom planinaru”, 1990, broj 30, str. 17)