Papuk: Ivačka glava (913 m)

Ivačka glava je kamenit vrh na glavnom hrptu Papuka. Ime je navodno dobila po veličkom plemiću Ivanku, a u davnini je bila poznata i pod imenom Klinovac. Na vrhu je nekoć stajala razgledna piramida, podignuta radi prostranog vidika preko Podravine sve do planine Mecsek u Mađarskoj, a preko Požeške kotline do bosanskih planina. Iako danas nema piramide, po slikovitosti vrha i vidika s njega, Ivačka je glava najljepši vrh na Papuku i jedan od najljepših u slavonskom gorju.

PAPUK

Ivačka glava (913 m)

subota, 7. studenoga 2020.

VISINSKA RAZLIKA:

oko 450 m

TEŽINA:

Lagana staza (dugotrajan uspona s većim nagibom i strmi silazak)

POLAZAK: 

8.00 sati s parkirališta kod hotela „Podravina“. Putovanje od Koprivnice do Pl. doma Jankovac gdje ćemo započeti uspon.

USPON:

(oko 2,5 sata + odmor) Od parkirališta na Jankovcu krećemo cestom, pa stazom, do vrha Ivačka glava.

SILAZAK:

(2 sata + odmor) Od vrha silazimo do planinarskog doma Jankovac gdje je predviđen duži odmor.

CIJENA IZLETA:

60 kn (predati novac vozaču)

PRIJEVOZ:

osobnim automobilom (molim da se jave vozači)

POTREBNA OPREMA:

osnovna planinarska oprema, zaštita od kiše

DOM:

Planinarski dom Jankovac (opskrbljen hranom i pićem)

HPO:

Ivačka glava, 913 m

Prijave vodiču najkasnije do 29.10. na email: boris.majerus@gmail.com ili mob. 091/350 70 76

VODIČ:

Boris Majerus

 

Molimo sve planinarke i planinare da se tokom izleta pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

NAPOMENA: Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća ovaj program, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu te u slučaju nepredviđenih okolnosti.