Obavijest iz Hrvatskog planinarskog saveza

BILOvke i BILOvci,

iz Hrvatskog planinarskog saveza stiglo nam je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

obavješćujemo vas o nekoliko važnih planinarskih tema i molimo da s time na odgovarajući način upoznate članove svoje udruge.

 

PLANINARSTVO U UVJETIMA PANDEMIJE

Dobro je poznato da tjelesna aktivnost i kretanje u prirodi pozitivno utječu na podizanje imuniteta i jačanje zdravlja. Isto tako, poznato je da planinarenje spada među rekreativne aktivnosti koja se bez većih teškoća mogu provoditi i u najsloženijim epidemiološkim okolnostima pa nikoga ne treba začuditi velik broj ljudi koji se u posljednje vrijeme kreće i boravi u planinama. Imajući to u vidu, podsjećamo i naglašavamo da se osim epidemioloških mjera svi posjetitelji planina također trebaju pridržavati i svih uobičajenih planinarskih uputa i preporuka kojima je cilj sigurnost pri kretanju i boravku u planinama.

Poseban izazov u svim udrugama predstavlja pitanje održavanja godišnjih skupština. Ministarstvo uprave i uredi za registraciju udruga nisu o tome izdali pisanu uputu, no razumljivo je da se zbog epidemioloških okolnosti takve vrste okupljanja u većini udruga ne mogu održati na uobičajeni način. Pregledom podataka u Registru udruga RH može se zapaziti da je u nekoliko desetaka planinarskih udruga tijelima upravljanja istekao mandat, pa odgovorne osobe planinarskih udruga i ovim putem pozivamo da vode računa o redovnom ispunjenju obveza u pogledu sazivanja i održavanja sjednica skupština. Zavisno o veličini udruge te organizacijskim i drugim mogućnostima upućujemo udruge da skupštine održavaju u formi elektroničke sjednice ili, ako to nije moguće, na dovoljno velikom otvorenom prostoru (na livadi, u parku i sl.), primjenjujući pritom odredbe svojeg statuta i propisane mjere.

 

DANI HRVATSKIH PLANINARA

U 2021. godini domaćin Dana hrvatskih planinara je PD Borik iz Đurđevca, a planirani termin održavanja je vikend 12. – 13. lipnja 2021. Za izvedbu Dana hrvatskih planinara 2021. HPS i PD Borik pripremaju više mogućih scenarija, a u slučaju da zbog epidemioloških razloga ni tada neće biti moguće organizirati planirano okupljanje u Đurđevcu udruge članice HPS-a bit će pozvane da Dane obilježe samostalnim izletima u svojoj organizaciji. U svakom slučaju, pozivamo planinarska društva da kod planiranja aktivnosti uključe u svoje programe Dane hrvatskih planinara 12. i 13. lipnja 2021. Podrobnije informacije o načinu obilježavanja Dana hrvatskih planinara bit će pravovremeno objavljene i dostupne svim udrugama i planinarima.

Nadamo se da će se čim prije ispuniti epidemiološki uvjeti za organiziranje većih okupljanja te da će se uobičajeni veliki planinarski susreti i druženja moći nastaviti na zadovoljstvo svih planinara.

 

NATJEČAJ ZA POTPORU OBNOVI, ODRŽAVANJU I IZGRADNJI PLANINARSKIH OBJEKATA

Podsjećamo da je u tijeku Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata kojima su vlasnici ili upravljači punopravne članice HPS-a. Svi uvjeti natječaja objavljeni su na webu HPS-a, a rok za primanje prijava je 31. ožujka 2021.

Kao što je dobro poznato, HPS sufinanciranjem materijala iz prikupljenih članskih sredstava svake godine redovno pruža potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata. Potpora HPS-a odobrava se za neposrednu nabavku građevinskog i drugog materijala, sukladno valjanom troškovniku odnosno ponudi ili predračunu dobavljača. Odluku o raspodjeli novčanih sredstava iz natječaja donijet će Izvršni odbor HPS-a na prijedlog Komisije za planinarske objekte. O odluci će biti obavješteni svi sudionici natječaja, a objavit će se i na mrežnoj stranici HPS-a.

 

ORGANIZIRANJE PLANINARSKIH ŠKOLA 

U okviru cjelovite reforme sustava planinarskog školovanja Skupština HPS-a u listopadu 2020. usvojila je Pravilnik o školovanju u HPS-u, a na temelju njega u siječnju 2021. doneseni su programi za sve vrste škola i tečaja koji se organiziraju u HPS-u i udrugama članicama HPS-a. Organizatore škola pozivamo da se upoznaju sa sadržajem tih dokumenata te da škole organiziraju i izvode u skladu s njima, a sa što više prikladnih edukativnih vježbi i zadataka za polaznike. Dakako, kod organizacije i izvedbe škola potrebno je sve uskladiti s epidemiološkim okolnostima i mjerama te voditi računa o sigurnosti polaznika i izvoditelja škole.

Među ostalim, Pravilnikom o školovanju unesene su novosti u pogledu registriranja (prije škole) i verificiranja (na kraju škole) te je u tu svrhu izrađen i na webu HPS-a objavljen odgovarajući obrazac za te postupke. Ovim putem molimo organizatore i voditelje da vode računa o pravovremenoj i urednoj registraciji i verifikaciji škola odnosno izvješćivanju nadležne komisije kako bi se moglo na vrijeme sve provjeriti i pripremiti diplome za polaznike koji ispune uvjete za to.

U pogledu učestalih pitanja o statusu planinarstva u sustavu sporta podsjećamo da je Središnji državni ured za sport 2019. izdao mišljenje iz kojeg proizlazi da organiziranje i vođenje izleta, tura i pohoda, ali niti organiziranje planinarskih škola nisu sportske djelatnosti u smislu Zakona o sportu pa za to ne postoji obveza angažiranja stručnog kadra osposobljenog na način propisan tim zakonom (trenera). Spomenuto mišljenje daje čvrsto uporište za nesmetano obavljanje osnovne planinarske djelatnosti, primjenu HPS-ovih programa školovanja u planinarstvu, pa i za rješavanje nejasnoća u slučaju potrebe. Drugim riječima, planinarske udruge ne trebaju biti zabrinute za svoju osnovnu djelatnost organiziranja i provođenja izleta, tura, škola i tečaja koje ostvaruju prema programima HPS-a.

 

EVIDENTIRANJE ČLANSTVA

Tijekom 2020. godine izrađena je i puštena u rad praktična računalna aplikacija za evidentiranje članstva planinarskih udruga. Aplikaciju aktivno i uspješno koristi sve veći broj udruga članica HPS-a. Aplikacija je dostupna svim zainteresiranim članicama HPS-a bez ikakve naplate i reklamnih poruka. Pristupne podatke i upute zainteresirane udruge odnosno administratori/tajnici udruga mogu zatražiti od Komisije za promidžbu i izdavačku djelatnost, na mail promidzba@hps.hr. Svim udrugama koje žele koristiti aplikaciju HPS omogućuje inicijalno učitavanje ranije formiranih tablica i baza podataka.

Udruge koje to žele, također mogu za prikupljanje članskih podataka koristiti članski obrazac (pristupnicu). Članski obrazac može se preuzeti na web-stranici HPS-a www.hps.hr/hps/clanski-materijal/, umnožiti u količini koja vam je potrebna i koristiti ako vam to pojednostavljuje prikupljanje podataka. Distribucija članskog materijala HPS-a organizirana je prema Pravilniku o članskoj iskaznici i markicama HPS-a.

 

STATUT HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

Temeljem odluke 31. Skupštine HPS-a nadležni Gradski ured za opću upravu odobrio je izmjene Statuta, ciljeva i djelatnosti HPS-a te izvršio upis promjena u Registar udruga RH, a promjene ciljeva i djelatnosti HPS-a su također upisane i u Registru sportskih djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta HPS-a dostupan je na web stranici HPS-a.

Radi brojnih upita udruga članica HPS-a i individualnih članova napominjemo da se u HPS-u i dalje nastavljaju uobičajene penjačke i planinarsko-skijaške aktivnosti, odnosno da će HPS i dalje kroz rad komisija za alpinizam i za planinarsko skijanje, u skladu sa standardima Međunarodne penjačke i planinarske asocijacije (UIAA) razvijati svoje redovne djelatnosti koje obuhvaćaju penjanje i planinarsko skijanje kao načine kretanja po planinama.

 

PLANINARSKA INFRASTRUKTURA U NACIONALNOJ RAZVOJNOJ STRATEGIJI RH

U veljači 2021. u Hrvatskom saboru usvojena je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, koja je dostupna na mrežnoj stranici hrvatska2030.hr, a za planinarstvo je značajna jer je njome jasno utvrđeno strateško opredjeljenje RH za promoviranje planinarskih sadržaja i ulaganja u planinarsku infrastrukturu – planinarske domove i putove. Strategijom je posebno naglašena važnost unaprjeđenja zdravog i aktivnog života građana kroz sport i rekreaciju, a u vezi s time izričito se navodi nužnost promidžbe i ulaganja u planinarske sadržaje i infrastrukturu: „S ciljem poticanja zdravog i aktivnog života promovirat će se biciklistički i planinarski sadržaji i povezana infrastruktura te će se ulagati u njih.“ (Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine, str. 81).

Podrobnije informacije o tome, kao i o glavnim izazovima upravljanja planinarskom infrastrukturom, objavljene su na web stranici HPS-a. I na temelju ove Strategije, ali i vlastitih ranije donesenih strateških odluka i programskih ciljeva HPS će se i dalje aktivno zalagati za uspostavljanje konkretnih, primjenjivih i održivih modela ulaganja javnih sredstava u planinarsku infrastrukturu, ističući na svim razinama da je ta vrsta ulaganja ujedno i oblik prijeko potrebne potpore održivom razvoju brdsko-planinskih područja, kvaliteti turističke ponude, unaprjeđenju posjetiteljskih sadržaja nacionalnih parkova i parkova prirode, a povrh svega važan doprinos sigurnosti kretanja i boravka u planinama.

 

 

Za sva Vaša pitanja i pomoć u ostvarenju Vaših programa i aktivnosti Ured HPS-a stoji Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 


Alan Čaplar
glavni tajnik HPS-a


HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
Kozarčeva 22, Zagreb · www.hps.hr
01/48-23-624 · 01/48-24-142