Čišćenje okoliša i planinarske kuće “Anin vrh”

Kuća se nalazi na vršnom grebeni Bilogore, na raskrižju makadama Jagnjedovec, Javorovac i Gornji Mosti.

Subota, 2. lipnja 2018.

 

PRIJEVOZ

U vlastitoj organizaciji – pješke, vlakom, biciklom, autom

 

VLAKOM I PJEŠKE

– vlakom u 8:14 sati sa željezničkog kolodvora u Koprivnici, cijena karte 17,40 kuna, dalje pješke po KPP-u oko 1 sat do križanja makadama na vršnom grebenu Bilogore (gdje je pl. putokaz), tamo skrenuti lijevo (ne desno prema Stankovom vrhu), 10-15 min. hoda do raskrižja. Kuća se nalazi na sredini iznad raskrižja.   

 

AUTOMOBILOM I BICIKLOM     

– postoje tri ceste:

1) iz pravca Jagnjedovca prema Stankovom vrhu i kod šumarske kućice na Rajčevici lijevo po grebenu oko 10 min vožnje

2) iz pravca Borovljana kraj groblja uzbrdo po makadamu iznad Petrovog dola, do križanja makadama na vršnom grebenu Bilogore (gdje je pl. putokaz), tamo skrenuti lijevo (ne desno prema Stankovom vrhu), nekoliko min. vožnje – makadam djelomično u lošem stanju

3) iz pravca Glogovca po KPP-u do šumarske kućice gdje idemo ravno makadamom na serpentinu kojom se uspinjemo na vršni greben, a dalje stalno se držeći glavne ceste više desno  do kuće oko 10 min. vožnje

Kod pl. kuće „Anin vrh“ predviđena je radna akcija čišćenja kuće i okoliša (košnja trave, sječa korijenja i čišćenje unutrašnjosti). Alat i ostali pribor je osiguran. Nakon radne akcije odmor i druženje. 

 

Hrana i napitci iz ruksaka. Vatra osigurana, pa tko želi može ponijeti i „nešto konkretno“ po vlastitim željama Za ispeći (kobase, jeger, špek…).

NAPOMENA

Svaki član Društva obvezan je prisustvovati tijekom godine barem na jednoj radnoj akciji.

Sa sobom ponesite radne rukavice i malo dobre volje!

U slučaju izrazito lošeg vremena (kiša) radna akcija se odgađa.

 

NAPOMENA

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća ovaj program, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu te u slučaju nepredviđenih okolnosti.