5. Opća planinarska škola

Hrvatsko planinarsko društvo „BILO“ Koprivnica organizira 5. OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU za stjecanje općih znanja i vještina iz područja planinarstva.

Planinarska škola HPD „BILO“ Koprivnica

15. veljače – 15. svibnja 2022. godine

Polaznici opće planinarske škole mogu biti sadašnji i budući planinari, isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga, članica HPS-a s plaćenom članarinom za 2022. godinu, s navršenih 15 godina i uplaćenom školarinom.

1. Prijave za planinarsku školu uz popunu pristupnice (obrazac možete preuzeti na stranica društva) i uplatu školarine od 200,00 kn (može i elektronska uplata na račun društva uz potvrdu plaćanja), kao i sve ostale informacije o planinarskoj školi, primaju se u prostoriji Društva na adresi Augusta Šenoe 1, Koprivnica svakog četvrtka od 18 do 19 sati počevši od 13. siječnja do 03. veljače 2022. godine. Školarinom se financiraju materijalni troškovi teoretskog i praktičkog izvođenja nastave.

2. Škola može upisati do 25 polaznika, a prednost pri upisu imaju članovi HPD „Bilo“ Koprivnica.

3. Polaznici škole članovi HPD „Bilo“ dobivaju priručnik „Planinarski udžbenik“ A. Čaplar koji je temeljna literatura za polaganje završnog izleta.

4. U cijenu školarine nisu uračunati troškovi prijevoza pojedinog izleta i vježbi, osobne prehrane i smještaja, oni se plaćaju prema programu pojedinog izleta.

5. Planinarska škola počinje u utorak 15. veljače u prostorijama OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici s početkom u 18.00 sati. Planinarska škola sastoji se od teorijskog dijela (predavanja) i praktičkog dijela (vježbe). U prostorijama OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici predavanja će se održavati utorkom od 18.00 sati u trajanju 2 školska sata, a vježbe i izleti vikendom prema programu rada.

6. Detaljan plan i program predavanja i izleta, kao i stručnu literaturu polaznici škole dobiti će na prvom predavanju planinarske škole 15. veljače 2022. godine.

7. Nakon završenog pohađanja planinarske škole (uvjet odslušanih 70% predavanja i sudjelovanje na 70% izleta) pristupa se završnom ispitu koji će se održati 10. svibnja 2022. u 17.00 sati u prostoriji Društva, A. Šenoe 1 (podrum).

8. Dodjelu diploma, domjenak i veselica organiziraju sami polaznici škole.

9. Ako pojedinac u bilo kojem trenutku želi prekinuti školovanje, HPD „Bilo“ nije dužno vratiti školarinu ni članarinu.

Napomene:

Predavači u općoj planinarskoj školi su licencirani vodiči, markacisti, članovi HGSS-a.

Na izletima i vježbama s Vama su vodiči HPD „BILO“ Koprivnica.

Predavanja, vježbe i izleti su usklađeni s Programom opće planinarske škole u Hrvatskom planinarskom savezu.

Opća planinarska škola je neophodna osnova za daljnje specijalističko planinarsko školovanje u području: alpinizma, speleologije, orijentacije, vodičke djelatnosti i markacističke djelatnosti, a svim polaznicima daje osnovu za siguran i svrsihodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge kroz redovne planinarske aktivnosti našeg Društva (jednodnevni i višednevni izleti, pohodi, markiranje, radne akcije, rad u sekcijama, i dr.).

Organizatori opće planinarske škole zadržavaju pravo izmjene mjesta, vremena i rasporeda održavanja predavanja i vježbi ukoliko nastupe opravdane i/ili nepredviđene okolnosti. O tome će polaznici biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala informiranja Društva.

POTREBNA PLANINARSKA OPREMA – ZA POČETNIKE (upute o nabavi – na predavanju o pl. opremi)

  • planinarske cipele
  • rukasak
  • osnovna planinarska odjeća
  • hodački sklopivi štapovi
  • rukavice i kapa (za vjetrovite uvjete)
  • komplet prve pomoći
  • kompas
  • čeona baterijska svjetiljka
  • planinarska iskaznica
  • pribor za rad na satu – blok i olovka

VESELIMO SE IZLETIMA I ZAJEDNIČKOM PLANINARENJU!

Voditelj opće planinarske škole

Boris Majerus

Predsjednik HPD-a BILO

Ivica Kušek

Molimo sve planinarke i planinare da se tokom izleta pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

NAPOMENA:

Upisom u Opću planinarsku školu svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje, da prihvaća program rada, da pristupa na osobnu odgovornost te da će se pridržavati programa škole. Organizator zadržava pravo izmjene programa i obzirom na objektivne okolnosti.

PRISTUPNICA