Zelena čistka

Obavještavamo vas da će se na području grada Koprivnice i ove godine provesti akcija „Zelena čistka“ i to dana 14. travnja 2018. godine (subota).

Za akciju čišćenja ove godine odabrane su tri lokacije na području mjesnih odbora grada Koprivnice i jedna lokacija u šumi u blizini grada.

 

  • Prva lokacija nalazi se na području Mjesnog odbora Miklinovec (na kraju Miklinovca, puteljak lijevo kod mosta),
  • druga lokacija nalazi se na području Mjesnog odbora Ledinska (na kraju Ledinske ulice prema Kampusu)
  • treća lokacija nalazi se na području Mjesnog odbora Reka (puteljak desno nakon mosta preko potoka Koprivnica) i
  • četvrta lokacija je u šumi Razbojište (kod I. barake) <- kao planinarsko društvo predlažemo ovu lokaciju svojim članovima

 

U akciji će sudjelovati gradska poduzeća, Hrvatske šume, Piškornica, brojne udruge, škole i pojedinci, a odvoz prikupljanog otpada biti će organiziran od strane GKP Komunalac.

Ovim putem pozivamo vas da se priključite akciji te na taj način date svoj doprinos čišćem i ljepšem okolišu!

Planirano vrijeme okupljanja je u 9.30 sati na Sajmištu. Vreće za otpad, rukavice i vodu za piće osigurava Grad Koprivnica.

Zbog organiziranja prijevoza molimo Vas da prijavite sudjelovanje na mail: ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr ili na broj telefona 048 275 529.