Planine nadahnjuju 2

OGRANAK MATICE HRVATSKE U KOPRIVNICI

HPD BILO KOPRIVNICA

U sklopu koprivničkog ljeta 2017.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na književno – planinarsku večer

uz bogatu kompjutersku prezentaciju i glazbeni program

PLANINE NADAHNJUJU 2

u ponedjeljak, 3.srpnja 2017. godine u 19,00 sati

Gradska vijećnica u Koprivnici, Zrinski trg 1

175. godina Matice hrvatske

Matica hrvatska
HPD "Bilo" Koprivnica - grb

HPD "Bilo" Koprivnica