NP Paklenica, Anića kuk

Foto: Marko Posavec

Fotografije: Darinka Pobi, Marko Posavec i Brankica Radmanić