Izborna skupština HPD “Bilo”

SVIM PLANINARIMA

ČLANOVIMA HPD-a „BILO“ KOPRIVNICA

temeljem članka 20. Statuta HPD-a „BILO“ Koprivnica

sazivam

IZBORNU SKUPŠTINU

HPD-a „BILO“

u petak, 9. ožujka 2018. godine u Koprivnici.

 

Prijedlog dnevnog reda:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor Radnog predsjedništva i radnih tijela Skupštine
 3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 4. Izvješća o radu HPD-a ‘’BILO’’ za 2017.
 5. Financijsko izvješće HPD-a ‘’BILO’’ za 2017.
 6. Rasprava o izvješćima i njihovo usvajanje
 7. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima
 8. Izbor članova u tijela Društva ( Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti)
 9. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2018.
 10. Rasprava o predloženim Planovima i njihovo usvajanje
 11. Riječ gostiju, pitanja i prijedlozi

 

Skupština će se održati u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, s početkom u 18.00 sati.

 

Rad Skupštine je javan, stoga joj mogu prisustvovati svi članovi HPD-a „BILO“ i drugi zainteresirani. Na Skupštini mogu odlučivati svi punoljetni članovi Društva koji su do tada platili članarinu za tekuću 2018. godinu.

 

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu kako bismo pravovaljano odlučivali o temama značajnim za naše Društvo.

 

 

S poštovanjem,

Ivica Kušek

Predsjednik HPD „BILO“