HPD

Organizer

HPD "BILO" Koprivnica
Email
hpd.bilo.kc@gmail.com
Website
http://hpd-bilo.hr
Category

Date

14 srp. 2018

Time

05:00 - 19:00

Cost

100 kn

Žumberak: Sv. Gera

Sveta Gera je najviši vrh Žumberka i sjeverozapadne Hrvatske. Iako je hrvatsko ime za taj vrh Sveti Ilija, naziv je gotovo zaboravljen te se češće koristi stari slovenski naziv Sveta Gera. Slovenci vrh zovu i Trdinovim vrhom prema svom književniku Janezu Trdini. Crta državne granice sa Slovenijom vodi kolnim putom po samom hrptu. S hrvatske se strane nalazi grkokatolička kapela sv. Ilije u kojoj je uređeno jednostavno planinarsko sklonište, a desetak metara od nje, sa slovenske strane, konzervirani ostaci kapele Sv. Jere.

Više informacija