Category
QR Code

Date

svi. 19 2018

Time

05:00 - 22:00

NP Risnjak sa sekcijom mladih planinara

NP Risnjak smješten je na području Primorsko – goranske županije i rasprostire se na površini od 6350 ha. Najviša točka je vrh Risnjak (1528 m), a najniža dolina Kupe ( 290 m). Temeljni fenomen zaštite NP je šuma i hidrogeološki spomenik prirode – izvor Kupe

Najviši zapadni i sjeverozapadni dio obuhvaćaju vrhovi masiva Risnjaka i Snježnika, središnji i jugoistočni dio obuhvaća krška zaravan, a sjeverni dolina rijeke Kupe s bujičnim vodotocima Krašićevica i Sušica.

Na cijelom području dominira hrbat Risnjaka, koji je približno dinarskog smjera pružanja (SSZ-JJI). Najviši vrh Veliki Risnjak (1 528) ujedno je i najviša kota zapadnog dijela Gorskog kotara. Sjeverni Mali Risnjak (1 428) i južni Mali Risnjak   (1 446) također su dominantni vrhovi na hrptu Risnjaka. Pored njih, susreće se cijeli splet vrhova viših od 1 400 metara.

Više informacija