Category
QR Code

Date

lip. 16 2018 - lip. 17 2018

Time

05:00 - 22:00

Gorski kotar: Kamenjak, Bitoraj, Tuhobić

Kamenjak ili Kamičina je mala osamljena skupina strmih vapnenačkih litica što se dižu iz šume iznad istočne strane Grobničkog polja. U tom slikovitom hrptu, koji se pruža u dužinu od 600 m u dinarskom smjeru, ističu se tri vrha – glavni vrh (V. Kamenjak, 837 m), zapadni (685 m, nije planinarski obrađen) i jugoistočni (Mali Kamenjak, 771 m). Ovaj posljednji je najslikovitiji, a pruža i najljepši vidik.

Tuhobić je izdužena planina strmih strana, što se pruža primorskim rubom goranske visoravni, od Gornjeg Jelenja prema Fužinama, u dužinu od oko 5 km. Osobito je zanimljivo da je ovdje izrazita i oštra granica između goranske i primorske vegetacije – ni na jednoj planini granica između goranskih šuma i primorskih krških terena nije tako oštra i upadljiva kao na Tuhobiću. Na vrhu je razrušen geodetski stup.

Vrh Bitoraja je skupina stijena koje strše iznad šumske vegetacije koja prekriva cijelu planinu. Vrh je ujedno jedini vidikovac na Bitoraju. Česta i snažna bura pribavila je Bitoraju i ime Burni Bitoraj. Malo ispod vrha (15′) nalazi se jednostavno drveno planinarsko sklonište Bitorajka. Vidik je orijentiran prema istoku – u dubini se lijepo vidi zanimljiva skupina rastrganih stijena, a u daljini naselja Sunger i Mrkopalj.

Više informacija