Impressum

Hrvatsko planinarsko društvo “BILO” Koprivnica

skraćeni naziv: HPD “Bilo”

e-mail: hpd.bilo.kc@gmail.com

p.p. 45

Ulica Augusta Šenoe 1

48 000 Koprivnica

MB: 03167976

OIB: 06067014464

Žiro račun: HR6123860021100508307  Podravska banka

 

Predsjednik društva

Ivica Kušek

Dopredsjednik društva

Boris Majerus

Tajnica

Tamara Telic

 

Super Administrator

Dunja Lukavečki

 

Administrator

Neven Adamović

 

Urednica godišnjaka “Bilo”

Dunja Lukavečki